Pasientreiser i 2017

Du må selv bestille og legge ut for pasientreiser.

Frem til nye avtaler med Helse Stavanger foreligger, må kundene våre med rekvisisjon bestille reisene sine selv og kreve refusjon i etterkant.

Årsaken til dette er at de økonomiske betingelsene Helse Stavanger HF satte, medførte at ingen aktører hadde mulighet til å levere inn anbud.

Vi i Stavanger Taxi beklager selvsagt de ulemper dette vil medføre for våre kunder.

https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/nyheter/pasienter-i-stavanger-sandnes-og-randaberg-ma-legge-ut-for-reisene-sine-selv

Informasjon fra Helse Stavanger HF

Fra 1. januar 2017 har Helse Stavanger HF ingen avtaler for ikke-akutt pasienttransport for reisende i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Hjelmeland og Kvitsøy. Alle som reiser med rekvisisjon, og har startsted i disse kommunene, må legge ut for reisene sine selv og sende reiseregning i etterkant.

?- ?Vi beklager at det ikke ble en transportavtale i de store kommunene i Helse Stavanger. Det er en lei situasjon for pasienter som reiser mye til og fra behandling. Vi gjør alt vi kan for å løse denne vanskelige situasjonen. Vi er fortsatt i dialog med transportnæringen og håper å få til en avtale som alle kan være tilfreds med, sier Hans Tore Frydnes, divisjonsdirektør i Divisjon for medisinsk service i Helse Stavanger.

Pasientreiseforskriften gir pasienter rett til dekning av utgifter til reise når hensikten er å motta helsetjeneste, og reisen er nødvendig av medisinske og/eller behandlingsmessige grunner. Pasientreiseforskriften gir likevel ikke rett til forhåndsbetalt drosje dersom foretaket ikke har avtale med transportør. Pasientreiseforskriften (lovdata.no)

Ny avtale i de mindre kommunene

Pasientreiser Helse Stavanger HF har fra 1. januar 2017 inngått nye avtaler for ikke-akutt pasienttransport med 13 av de 18 kommunene i Helse Stavangers ansvarsområde - men for kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg er altså anbudsrunden for nye avtaler avlyst på grunn av manglende tilbud fra transportører.
Tilbake
Del denne siden: