51 90 90 90

Kundesenteret er tilgjengelig på telefon
24 timer i døgnet, hele året.

51 90 90 90 Nettbestilling

Om Stavanger Taxi

Stavanger Taxi AS er en av landets eldste drosjesentraler. Sentralen ble stiftet 1.februar 1915.

Stavanger Taxi er et aksjeselskap, hvor hver løyvehaver som er tilsluttet sentralen eier en aksje.

Pr. 16.06.2008 var den samlede aksjekapitalen ca.kr. 6 millioner.

Sentralen har ca. 270 løyver, fordelt på ordinære hovedløyver, reserveløyver og større busser. Tallet er i stadig forandring. Stavanger Taxi opplever det gledelige at flere og flere løyvehavere finner sentralen attraktiv og søker overgang.

Via sentralens datterselskap, Rogaland Taxi as, tilbys løyvehaverne den best mulige service som er tilgjengelig for næringen.

Bilene tilknyttet sentralen er alle utstyrt med OTT kommunikasjonssystemer basert på GPS løsninger. OTT (Oslo Taxi Trafikk) er sannsynligvis et av de beste trafikkstyringssystemene som tilbys på markedet i dag. Med kobling mellom telefonsentralen formidles turer så raskt og rasjonelt som tilnærmet er mulig. Bilene overvåkes av satelittsystemer (GPS: Global Positioning System) som alltid vil tildele en tur til den bilen som er nærmest kunden.

I tillegg til trafikksystemene tilbys løyvehaverne automatisk overføring av alle kredittransaksjoner og derpå følgende raske og korrekte oppgjør.

Videre har Rogaland Taxi eget serviceverksted og vaktordninger hvis noe skulle skje med det elektroniske utstyret i bilene.

Sentralens driftsselskap ivaretar alle daglige praktiske gjøremål for Stavanger Taxi. Sentralen ivaretar selv den næringspolitiske delen av driften gjennom styret, styrets formann og diverse råd og utvalg.

Tilbake
Del denne siden: