Flyplassavgift kr 11,- fra 15/3-17

Formålet er å sikre gode taxileveranser og riktig kundeservice overfor flypassasjerer som benytter taxi.

Drosjenæringen innfører flyplassavgift på kroner 11, med virkning fra 15. mars 2017.
Avgiften blir belastet kunder som tar taxi fra holdeplassene ved Sola lufthavn.

Kunder som har bestilt taxi for henting på flyplassen belastes ikke.
Avgiften som innføres skal dekke kostnader knyttet til taxiverter på holdeplassen på Sola.

Formålet er å sikre gode taxileveranser og riktig kundeservice overfor flypassasjerer som benytter taxi.

Ordningen er kommet i stand som et ledd i at Avinor og Norges Taxiforbund har tilrettelagt for at flyplassavgift kan belastes for en prøveperiode på 3 måneder.

Stavanger Taxi har som mål å betjene samtlige flypassasjerer på best mulig måte, både når det gjelder transport til flyplassen og transport fra lufthavnen.


For spørsmål, kontakt post@stavanger-taxi.no

Flyplass

Tilbake
Del denne siden: