Tilgjengelig på telefon 51 90 90 90 døgnet rundt

Våre hyggelige kundebehandlere er behjelpelige og finner løsninger for deg hvis du har spesielle ønsker for turen. Vi hjelper deg med barnesete, ekstra bagasjeplass, astma- og allergibil, varekjøring, lav bil og ellers andre behov du skulle ha. Siden ikke alle våre biler tilbyr slike tjenester anbefaler vi at du beregner ekstra god tid fra du bestiller bilen til du skal hentes.

Fra utlandet

Ringer du oss fra utlandet er telefonnummeret +47 51 90 90 90.

Bruk appen Taxifix

Taxifix er en enkel app for å bestille taxi. Du kan bestille bil med plass til 1-4 personer.
Du kan også forhåndsbestille taxi i appen og velge max pris. Betal gjerne turen på forhånd med Vipps.

Har du det travelt?

Spør om å få satt opp automatisk telefonbestilling neste gang du kontakter kundesenteret vårt. Vi kan knytte avtalen til telefonnummeret ditt slik at neste gang du ringer bestiller du taxi ved bruk av nummertastene på telefonen din.

Du kan forhåndsbestille

Du kan planlegge reisen og forhåndsbestille turen. Taksameteret vil stå på frammøtetakst frem til bestilt klokkeslett, og deretter slår sjåføren taksameteret over på kjøretakst. Sjåføren vil også slå over på kjøretakst dersom du setter deg inn i bilen før avtalt hentetidspunkt.

Avbestilling av tur

Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Hvis turen ikke blir avbestilt innen denne fristen må kunden betale minstepris. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

Spesielle tjenester

  • Sitter du i rullestol i bilen?
  • Har du med deg servicehund?
  • Trenger du barnesete?
  • Trenger du ekstra ren bil på grunn av allergier?
  • Har du ekstra mye bagasje?

Vi klarer det meste. Ring oss så kan vi hjelpe deg.

Våre spesialtjenester:


Rullestoltransport

Passasjerer med sammenleggbar rullestol eller gåstol kjøres på vanlig takst uten tillegg for frakt.

Passasjerer som må sitte i stolen under transporten kjøres på takst for liten maxitaxi dersom det er en eller to rullestoler i bilen. Dersom det er 3-4 rullestoler i taxien kjøres det på takst for stor maxi.


Biler med barnesete

Setene oppfyller naturligvis alle sikkerhetskrav til sikring av barn i bil, og er et sete som passer godt til å ta raskt inn og ut av bilen i motsetning til et sete som står stasjonært i en privatbil.

Vi har barneseter i tre klasser:

Babysete: 0-13 kg
Barnesete: 9-36 kg *
Barnepute: >18 kg

* Setet Recaro Young Sport dekker to ulike vektklasser, og monteres ulikt ut fra hvor stort barnet er. Et barn mellom 9 og 18 kilo skal festes i barnesetets egne belter, og setet skal festes i bilen med bilens belte. Når det gjelder et barn fra 15-36 kilo skal både barnet og setet festes med bilens belte. Alle eiere som har fått disse setene har samtidig fått opplæring i å montere de. Foresatte som reiser sammen med barnet må selv vite hvor mye barnet veier.

Passasjerer som ønsker å medbringe eget barnesete kan gjerne gjøre dette. I disse tilfellene må kunden selv være behjelpelig med sikring av setet. Ikke alle våre biler har Iso-fix, så ikke gå ut fra at Iso-fix sete kan benyttes.

Det er alltid sjåførens ansvar at barn under 15 år er forsvarlig sikret. En sjåfør som ikke er trygg på at barnet er tilstrekkelig sikret kan takke nei til å kjøre kunden hvis det ikke er en nødssituasjon.


Transportvilkår

 

TRANSPORTVILKÅR FOR REISENDE MED STAVANGER TAXI AS

 

1. TRANSPORTVILKÅRENES ANVENDELSE Transportvilkår er avtalevilkår mellom den reisende og taxisjåfør/sentral. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer Norsk lov til anvendelse.

 

2. BESTILLING AV TAXI Ved bestilling av taxi, enten via telefon, App, eller web, plikter bestiller å gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse.

Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, som utvidet setekapasitet (utover 4 passasjerer), barnesete(r), eller annen spesialtransport plikter bestiller å opplyse dette. Spesialtransport krever at bestillingen ringes inn til vårt kundesenter.

Om bestillingen gjelder spesialtransport, og det viser seg når bilen møter opp at det faktiske behovet er redusert, kan godtgjørelse og lignende regnes i henhold til bestillingen.

Ved bruk av taxi som korrespondanse til videre transportmiddel må det beregnes rimelig tid, og en må ha en reell mulighet til å være på plass iht til korresponderende transportselskaps krav til oppmøte tidspunkt.

Ved forhåndsbetalt tur via Taxifix, gjelder betalingen transport fra A til B. Eventuelle omveier, eller stopp underveis bestemt av kunde belastes ekstra.

 

3. BRUK AV HOLDEPLASS / FORTRINNSRETT TIL TAXI Kunder fra holdeplass vises som et utgangspunkt til første ledige taxi, men kan selv fritt velge hvilken bil eller selskap de ønsker å kjøre med. Taxier som eventuelt står i veien for utkjøring etter fritt taxivalg må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring.

Ved kø på holdeplass, skal taxisjåfør kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre, og personer med småbarn har fortrinnsrett til drosje.

Ved påstigning skal den reisende oppgi destinasjon og eventuelt andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

 

4. PRAIING UTENOM HOLDEPLASS Når taxi er ledig er taklampen tent og synlig for publikum. Utenfor synlig avstand, men minst 100 meter fra nærmeste holdeplass, kan taxisjåfør plukke opp kunder som gir tydelig tegn til at de ønsker taxi. Betinger at stans og påstigning kan skje innenfor gjeldende trafikkregler, og uten hinder for øvrig trafikk.

 

5. TAXISJÅFØRS RETT TIL Å AVVISE TURER Taxisjåfør har rett til å avvise synlig ruset person, passasjer som opptrer truende eller av andre årsaker taxisjåfør finner saklig grunn til å avvise.

Dersom passasjer avvises, kan taxisjåfør kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

 

6. OPPDRAGETS UTFØRELSE Taxisjåføren skal kjøre rimeligste vei til bestemmelsesstedet dersom kunden ikke bestemmer noe annet.

Taxisjåfør plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige destinasjoner. Dersom ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen.

Taxisjåfør er ansvarlig for påbudt bruk av bilbelte (ansvaret for personer opp til 15 år) og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet jfr. veitrafikklovens bestemmelser.

Passasjerer som trenger assistanse til og fra taxi, kan anmode om bistand. Bistanden sjåføren yter etter passasjerens ønske, til, fra, eller utenfor transportmiddelet, skjer for passasjerens risiko.

Under turen skal taxisjåfør og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil, og utstyr.

Røyking i taxien er forbudt. Gjelder også bruk av e-sigarett.

Taxisjåførs bruk av mobiltelefon, dataterminal, og lignende under oppdrag kan skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio nyttes kun etter den reisendes samtykke.

 

7. VENTETID, AVBRUDD, FORSINKELSER Ved henting av passasjer plikter sjåfør å vente på kunde i inntil 10 min dersom annet ikke er avtalt. For spesialoppdrag som f.eks. Nissy, bryllup, spesialkjøring o.l. gjelder særlige avtaler.

Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har sjåfør kun krav på betaling for utført kjøring dersom han innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Sjåføren har i slike tilfeller krav på betaling for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens påslag.

Må en tur avbrytes på grunn av vær, og eller føreforhold, har taxisjåfør krav på betaling for det han har kjørt.

Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir ingen rett til avkortning i takst.

 

8. BETALING, VEKSLING OG KVITTERING Taxisentralens prisregulativ benyttes som grunnlag for prisberegning, med mindre annet er avtalt. Taxituren skal gjøres opp direkte i taxi enten ved kontant, kredittkort, kundekort, rekvisisjon, eller forhåndsbetalt via TaxiFix. Annen oppgjørsform må avtales på forhånd.

Ved forhåndsbetalte turer (maxpris) hvor kunde krever å kjøre omvei og eventuelt gjøre stopp underveis, belastes ekstra.

Taxisjåføren plikter å akseptere alle kort, rekvisisjoner, og oppgjørsformer som Stavanger Taxi har gjort avtale om å bruke.

Taxisjåfør plikter ikke å veksle større beløp enn kr. 500,- Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp kan belastes kunden.

Taxisjåfør plikter uten anmodning å tilby passasjer kvittering etter endt tur.

Taxisjåfør kan kreve forhåndsbetaling.

 

9. SIKKERHET FOR BETALING Dersom taxisjåfør mottar pant som sikkerhet for manglende betaling, skal han selv avtale oppgjør og overrekkelse av pant direkte med passasjer.

 

10. BAGASJE OG LIGNENDE Taxisjåfør skal hjelpe til med bagasje og annet som medbringes på turen. Taxisjåfør kan avvise bagasje og annet som på grunn av omfang eller utforming ikke er egnet til å transporteres i taxien.

Dersom passasjer ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan medbringes i vanlig taxi, anses dette som spesialtransport, og må opplyses ved bestilling.

 

11. HITTEGODS Taxisjåfør skal etter hver tur sjekke om noe er glemt i taxien slik at gjenglemte saker kan leveres tilbake til rette vedkommende. Passasjer kan likevel ikke kreve at gjenglemte saker transporteres vederlagsfritt til en oppgitt leveringsadresse. Sjåføren har ansvaret for at passasjeren får med seg innholdet i bagasjerommet, og kan derfor ikke kreve ekstra vederlag for å transportere dette til kunde.

Er ikke dette mulig skal alt hittegods leveres politiet innen 24 timer.


TAXIFIX_logo_LGD

Taxifix er en gratis app, hvor du enkelt kan bestille drosje fra smarttelefoner.

I Taxifix – Min side registrerer du selv kortene dine slik at du kan hente, lagre eller printe kvitteringer for taxiturer du har betalt med kredittkort og TaxiCard. Det er raskt, enkelt og smart.

Klikk på logoene under for laste ned for Android /Apple: