Pasientreiser

Pasientreiser

For å kjøre pasientreiser, må alle sjåfører først:

 • Underskrive Transportøravtalen for avtalekjøring
 • Signere taushetserklæring og samtykkeerklæring
 • Ha godkjent førstehjelpskurs som ikke er eldre enn 3 år
 • Årlig gjennomføre e-læringskurs for transportører på pasientreiser.no

 

Generell informasjon:

Tlf nr til sentralen for sjåfører: 51 90 90 35

Når skal du ringe sentralen?
* Hvis du gjør noe feil med taksameteret
               

Tlf nr til Pasientreiser: 05515 (tastevalg 8)

Når skal du ringe Pasientreiser?

* Hvis du krysser kommunegrensen, ring etter du har satt av kunden ved avleveringsadressen, dette for å sjekke om det evt er en retur
* Ved avvik på bestillingen, avvik kan være:

 • Bomtur (etter kl 16.00 må det ringes inn påfølgende dag)
 • Kunden leveres for sent
 • Passasjer sier at det er annen leveringsadresse
 • Hvis det må kjøres lengre

Returer: Du får betalt for hele turen når du har retur!

Nødrekvisisjon:
Husk å endre takst til Nissy
Turen registreres på konto 950000 (ikke som kontant tur)
Ring Pasientreiser innen 5 dager og få suti nummer
Leveres til sentralen eller sendes på e-post: kreditt@rogaland-taxi.no – emne Nissy eller PT

Fakturering av egenandel/nødrekvisisjon:
Registreres på konto 950000 (ikke som kontant tur)
Viktig å notere evt referanse (avdeling, etasje, navn etc) og sykehjemmet
Leveres til sentralen eller sendes på e-post: kreditt@rogaland-taxi.no – emne Nissy eller PT

Pre-booking:
Viktig å planlegge turene som pre-bookes
Ikke pre-book mer enn du klarer å kjøre
Ikke pre-book turer for tett opp mot hverandre, viktig at pasient kommer frem til behandlingssted i tide.

Trenger du førstehjelpskurs?
Send påmelding til: post@stavanger-taxi.no
Før på: Navn, mobilnummer, sjåførnummer, løyvet du kjører for

E-læringskurs:

 • Gå til pasientreiser.no
 • Velg e-læringskurs under Transportører
 • Trykk på «gjennomfør e-læringskurs»
 • Logg inn eller registrer deg
 • Velg kurset som heter «Introduksjon for transportører»

Etter endt kurs, sender du mail med bekreftelse på at kurset er utført og bestått til: post@stavanger-taxi.no

Stavanger Taxi forventer at sjåføren gjør seg godt kjent med hvordan disse turene skal kjøres. 

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan opplysninger om deg, dine kort og dine reiser behandles i våre systemer. Elektroniske spor om deg knyttet til våre tjenester er trygge hos oss, og vi vil ikke misbruke opplysningene dine. Stavanger Taxi vil behandle dine personopplysninger slik at du får en enkel og god tjeneste.

 

 

Formål

For å kunne tilby digital bestilling, forhåndsbetaling og tilleggstjenester på Stavanger Taxi AS må vi kunne lagre informasjon som regnes som personopplysninger.

Håndtering av personopplysninger

Med personopplysning mener vi opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Noen av våre tjenester krever at kunden samtykker til brukervilkår på grunn av tjenestens omfang. Kunden godkjenner innhenting av personopplysninger på Stavanger Taxi AS ved å registrere seg som bruker og ved å bruke tjenesten. Enkelte tjenester vil ikke fungere optimalt uten aktivt samtykke, for eksempel stedstjenester.

Alle data kunden selv fyller inn, samt informasjon fra applikasjonen, lagres i vår kundedatabase. Stavanger Taxi AS har ikke anledning til å bruke informasjonen ut over vårt formål. Vi har ikke anledning til å lagre eller samle inn informasjon ut over det vi har spesifisert i dette dokumentet. Endringer i hva vi samler inn vil bli meldt fra om på forhånd.

Hvis du bestiller en fakturabasert tjeneste hvor du kjører på kreditt, ber vi om ditt personnummer slik at vi har muligheten til å gjøre en kredittvurdering av deg. Opplysningene vil kun brukes til dette formål og vil slettes når kredittsjekken er gjennomført.

Alt krypteres for å sikre at kommunikasjonen mellom tjenestene våre er så sikker som overhode mulig.

Vi har ingen kontroll over, eller ansvar for, tredjepartsprogramvare med tanke på personopplysninger. Vi vil ikke bruke tredjepartsløsninger som er allment kjent for å bryte personvernopplysningsloven i Norge. Vi bruker blant annet Google Maps, Vipps og DIBS. Vennligst se opplysninger om personvern i disse appene.

Hva lagrer vi og hvorfor

 • Deler av korttype og –nummer for betaling med kreditt- og bankkort: Vi lagrer ikke hele kortnummeret hos oss, men deler av det lagres når du registrerer det direkte i våre tjenester. Dette lagres i vår database slik at kunden skal kunne forhåndsbetale og hente ut sine digitale kvitteringer etter endt tur. Hvis opplysningene registreres i tredjepartsløsninger, som for eksempel ved lagring av kort via Taxifix-app, henvises kunden til tredjeparts egne vilkår.
 • Telefonnummer: Sjåfører kan bruke telefonnummer til å ta kontakt med kunde ved henting, eller om han eller hun finner gjenglemte ting i bilen. Vi vil også bruke telefonnummer til å sende ut bekreftelser på bestillinger, eller hvis noe uforutsett har skjedd som har betydning for levering av tjenester, eller hvis du på andre måter har godtatt at vi kan kontakte deg på ditt telefonnummer.
 • E-postadresse: Vi vil kunne bruke e-postadressen til å sende ut kvitteringer, tilbud, eller andre goder vi tror du vil ha nytte av.
 • For- og/eller etternavn: Lagres slik at vi kan gi bedre kundeservice om vi trenger å kontakte kunden, og for å gjøre brukeropplevelsen mer personlig.
 • Start- og sluttadresser for turer: Brukes til å generere digitale kvitteringer.
 • Dato og klokkeslett for turer kjørt: Brukes til å generere digitale kvitteringer.
 • Karthistorikk: For å kunne hente favorittadresser for raskere bestilling.
 • GPS: Ved bestilling av tur brukes GPS-signaler for å finne ut hvor kunden befinner seg (henteadresse).

Utvikling av tjenester

Vi utvikler stadig våre tjenester. Når vi utvikler tilleggstjenester som innebærer lagring av nye personopplysninger, vil vi oppdatere disse vilkårene. Endringer i hva vi samler inn vil bli meldt fra om på forhånd. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på web.

Rett til innsyn, retting og sletting

Kunden har rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt retting og sletting i henhold til personopplysningsloven. Ved ønske om innsyn og/eller retting, ta kontakt på e-post: post@stavangertaxi.no

Personlige opplysninger oppbevares inntil kunden selv ber om å bli slettet fra tjenesten. Dette gjøres ved å gå til «Min profil» og trykke på «Slett kontoen din» nede til høyre. Reisekvitteringer vil som følge av dette bli anonyme, slik som før opprettet profil.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger lagret i Stavanger Taxi AS er daglig leder i Rogaland Taxi AS.

Informasjon om cookies

Vi bruker cookies på disse nettsidene for å kontrollere at din brukerinformasjon stemmer opp mot våre sikkerhetsverktøy. Det brukes også cookies fra Google Analytics for å monitorere bruken av nettsidene — mer om disse kan finnes her.

En Cookie er en fil som lagres i filsystemet på din datamaskin av nettleseren din. Filen inneholder ren tekst som brukes til forskjellig formål for å kunne tilby deg som bruker en bedre opplevelse når du besøker en nettside som brukes cookies, ett eksempel på dette vil være «Automatisk pålogging».

En nettside vil ikke kunne hente inn denne cookieinformasjonen fra andre nettsider enn seg selv.

Du kan lese mer om cookies på Nettvett.no.

Våre cookies

RequestVerificationToken

Cookie for verifisering at spørringen ikke kommer fra en tredjepartskilde

.AspNet.ApplicationCookie

Cookie (kryptert) for verifisering av din brukerkonto etter pålogging — slettes automatisk etter 14 dager fra siste besøk på nettsiden.

 

Våre cookies vil aldri inneholde sensitiv informasjon om deg som bruker.

Eldst og størst i Stavanger

Stavanger Taxi ble etablert 1.februar 1915

Stavanger Taxi er et aksjeselskap, hvor hver løyvehaver som er tilsluttet sentralen eier en aksje.

Pr. 16.06.2008 var den samlede aksjekapitalen ca.kr. 6 millioner.

Sentralen har ca. 170 løyver, fordelt på ordinære hovedløyver, reserveløyver og større busser. Tallet er i stadig forandring. Stavanger Taxi opplever det gledelige at flere og flere løyvehavere finner sentralen attraktiv og søker overgang.

Via sentralens datterselskap, Rogaland Taxi as, tilbys løyvehaverne den best mulige service som er tilgjengelig for næringen.

Bilene tilknyttet sentralen er alle utstyrt med OTT kommunikasjonssystemer basert på GPS løsninger. OTT (Oslo Taxi Trafikk) er sannsynligvis et av de beste trafikkstyringssystemene som tilbys på markedet i dag. Med kobling mellom telefonsentralen formidles turer så raskt og rasjonelt som tilnærmet er mulig. Bilene overvåkes av satelittsystemer (GPS: Global Positioning System) som alltid vil tildele en tur til den bilen som er nærmest kunden.

I tillegg til trafikksystemene tilbys løyvehaverne automatisk overføring av alle kredittransaksjoner og derpå følgende raske og korrekte oppgjør.

Videre har Rogaland Taxi eget serviceverksted og vaktordninger hvis noe skulle skje med det elektroniske utstyret i bilene.

Sentralens driftsselskap ivaretar alle daglige praktiske gjøremål for Stavanger Taxi. Sentralen ivaretar selv den næringspolitiske delen av driften gjennom styret, styrets formann og diverse råd og utvalg.

God kvalitet skal sikre kundenes interesser

En sjåfør som allerede har fått Politiets kjøreseddel må likevel gjennom vårt kursløp som består av ny kjennskapsprøve og et to ukers langt taxikurs.

Vi skal levere taxitjenester etter verdiene sikkerhet, kvalitet, service og respekt.

Skulle du mot formodning oppleve hendelser som ikke er i tråd med dine forventninger oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Vår kvalitetsavdeling behandler slike henvendelser, og innspillene fra kundene bruker vi i kursingen vår for å ytterligere forbedre våre tjenester. For raskere saksbehandling oppgi turens dato, klokkeslett og løyvenummer (taklampenr). Denne informasjonen finner du på kvitteringen.