Auksjon

Ordningen videreføres med salg/auksjon av drosjer brukt I bildrift. Når vi har biler som legges ut for auksjon vil det formidles her, og via mail.

Auksjonen er utelukkende åpen for drosjeeiere tilknyttet Stavanger Taxi as.

Utropsprisen er lik tilbud fra oppkjøper.

Budet leveres i en lukket konvolutt til Stavanger Taxi i resepsjonen i Gamle Forusvei 43.

Bilene selges utelukkende som næringssalg. Det legges opp til en lukket budrunde.
Budene åpnes av to uhildede personer som vurderer og gir tilslag.
Salgsmelding skal alltid være mellom Stavanger Taxi og drosjeeier.

Last ned skjema:

Auksjonsvilkar

Budskjema

Spørsmål kan rettes til Stavanger Taxi as v/ Arild Birkedal