Reservebilsutkall

Det er etter 1.12.2015 ikke ordinært utkall for reservebilene.

Endret reservebilsutkall f.o.m. mandag 07.09.2020.
Reservebilskomiteen gjorde følgende vedtak 3/9-20 (enstemmig):

Reservebilsutkallet på hverdager stanses f.o.m. mandag 7/9-2020. Biler med avtalekjøring går som tidligere presisert.

Helgeutkallet fortsetter som i dag;
Natt til lørdag: 22.00 – 05.00
Natt til søndag: 20.00 – 05.00

 

 

Reservebilene stoppes:

Minner om at reservebilene stoppes hverdager i skoleferier o.l.