Reservebilsutkall

Pga den ekstraordinære situasjonen og nedgangen i etterspørselen etter taxi, stoppes alt utkall for resevebiler fra og med 06.04.2020 og inntil videre.

 

 

Det er etter 1.12.2015 ikke ordinært utkall for reservebilene.

Ekstrautkall:

F.o.m. 28.8.2019 gjøres følgende ekstrautkall gjeldende.
Mandag – kl 07:00 – 10:00
Tirsdag – kl 07:00 – 10:00, og kl 14:00 -17:00
Onsdag – kl. 07:00-10:00, og  kl14:00 – 17:00
Torsdag – kl 07:00-10:00, og  kl 14:00 – 17:00
Fredag – kl 07:00 – 10:00, og kl 14:00 – 17:00, og kl 22:00 – 05:00
Lørdag – kl 20:00 – 05:00

 

Ekstrautkall:

16.mai klokken 17.00-05.00

17.mai klokken 17.00-24.00

 

Reservebilene stoppes:

Vinterferien: 24.02 – 28.02
Påskeferien: 06.04 – 13.04
– Stoppes fredag 10.04 (langfredag)
1. mai (kjører ordinært kveldsskift)
Kristi himmelfartsdag 21.05 og 22.05 (kjører ordinært kveldsskift fredagen)
2. pinsedag 01.06
Sommerferien f.o.m. 22.06 t.o.m. 14.08

(Ordinært utkall i helgene hele sommeren)

 

Minner om at reservebilene stoppes hverdager i skoleferier o.l.