Førstehjelpskurs

Ta kontakt med med Stavanger Taxi på mail (trykk her) hvis du har behov for førstehjelpskurs. Vi setter opp nye kurser ved behov.

Eier: vennligst oppgi navn og løyvenummer.
Sjåfør: vennligst oppgi navn og sjåførnummer samt hvilket løyve du kjører for

Pris kr 650,- (fakturering via drosje eier)

    • Bindende påmelding.
    • Endringer av kursdag må gjøres senest 4 arbeidsdager før kurset skal avholdes.
    • Endringer senere enn dette kan medføre kreving av full kursavgift.
    • Ved manglende fremmøte faktureres full kursavgift.
    • Hvis kurset ikke blir fylt opp, blir det gitt beskjed til den enkelte med tilbud om ny dato