Vi er en del av pulsen i Stavanger

Tenk at vi i over 100 år har kjørt våre kunder dit de vil!

KONTAKT STAVANGER TAXI

 

Taxibestilling 24 timer i døgnet

Tlf: 51 90 90 90

Besøksadresse Postadresse
Stavanger Taxi AS
Geitastova 14
4033 Stavanger
Stavanger Taxi AS
Postboks 14
4064 Stavanger

Generelle henvendelser: send en e-post
Ris/ros: send en e-post
Bestilling: trykk her

RIS / ROS 

Vi setter pris på all tilbakemelding fra kundene, og jobber alltid med å forbedre tilbudet vårt. Ta kontakt hvis du har noe på hjertet.

For raskere saksbehandling oppgi turens dato, klokkeslett og løyvenummer (taklampenr). Denne informasjonen finner du på kvitteringen.

Send oss en e-post
Du vil motta et saksnummer i retur og blir kontaktet av vår saksbehandler.

(NB: ikke bestillinger)

HITTEGODS

Våre sjåfører har plikt til å levere alt hittegods til politiet.

Hittegodset skal leveres politiets hittegodsavdeling så snart som mulig, og senest etter 24 timer. Kjenner du løyvenummeret på drosjen du har kjørt med, kan vi formidle kontakt direkte med sjåføren.

Stavanger Taxi tar vårt samfunns oppdrag på alvor og vi skal være en viktig del av kollektivtransporten.

Eldst og størst i Stavanger

Stavanger Taxi ble etablert 1.februar 1915

Stavanger Taxi er et aksjeselskap, hvor hver løyvehaver som er tilsluttet sentralen eier en aksje.

Pr. 16.06.2008 var den samlede aksjekapitalen ca.kr. 6 millioner.

Sentralen har ca. 270 løyver, fordelt på ordinære hovedløyver, reserveløyver og større busser. Tallet er i stadig forandring. Stavanger Taxi opplever det gledelige at flere og flere løyvehavere finner sentralen attraktiv og søker overgang.

Via sentralens datterselskap, Rogaland Taxi as, tilbys løyvehaverne den best mulige service som er tilgjengelig for næringen.

Bilene tilknyttet sentralen er alle utstyrt med OTT kommunikasjonssystemer basert på GPS løsninger. OTT (Oslo Taxi Trafikk) er sannsynligvis et av de beste trafikkstyringssystemene som tilbys på markedet i dag. Med kobling mellom telefonsentralen formidles turer så raskt og rasjonelt som tilnærmet er mulig. Bilene overvåkes av satelittsystemer (GPS: Global Positioning System) som alltid vil tildele en tur til den bilen som er nærmest kunden.

I tillegg til trafikksystemene tilbys løyvehaverne automatisk overføring av alle kredittransaksjoner og derpå følgende raske og korrekte oppgjør.

Videre har Rogaland Taxi eget serviceverksted og vaktordninger hvis noe skulle skje med det elektroniske utstyret i bilene.

Sentralens driftsselskap ivaretar alle daglige praktiske gjøremål for Stavanger Taxi. Sentralen ivaretar selv den næringspolitiske delen av driften gjennom styret, styrets formann og diverse råd og utvalg.

God kvalitet skal sikre kundenes interesser

En sjåfør som allerede har fått Politiets kjøreseddel må likevel gjennom vårt kursløp som består av ny kjennskapsprøve og et to ukers langt taxikurs.

Vi skal levere taxitjenester etter verdiene sikkerhet, kvalitet, service og respekt.

Skulle du mot formodning oppleve hendelser som ikke er i tråd med dine forventninger oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Vår kvalitetsavdeling behandler slike henvendelser, og innspillene fra kundene bruker vi i kursingen vår for å ytterligere forbedre våre tjenester. For raskere saksbehandling oppgi turens dato, klokkeslett og løyvenummer (taklampenr). Denne informasjonen finner du på kvitteringen.