Pasientreiser

E-læringskurs:

  • Gå til pasientreiser.no
  • Velg e-læringskurs under Transportører
  • Trykk på «gjennomfør e-læringskurs»
  • Logg inn eller registrer deg
  • Velg kurset som heter «Introduksjon for transportører»

Etter endt kurs, sender du mail med bekreftelse på at kurset er utført og bestått til: post@stavanger-taxi.no

 

Stavanger Taxi forventer at sjåføren gjør seg godt kjent med hvordan disse turene skal kjøres. 

Trenger du førstehjelpskurs?

Send påmelding til: post@stavanger-taxi.no
Før på: Navn, mobilnummer, sjåførnummer, løyvet du kjører for

 

For å kjøre Pasientreiser må alle:

  • Underskrive Transportøravtalen (hos sentralen)
  • Signere taushetserklæring og samtykkeerklæring (hos sentralen)
  • Ha godkjent førstehjelpskurs som ikke er eldre enn 3 år
  • Fullført og bestått e-læringskurs for transportører på pasientreiser.no