Pasientreiser

E-læringskurs:

 • Gå til pasientreiser.no
 • Velg e-læringskurs under Transportører
 • Trykk på «gjennomfør e-læringskurs»
 • Logg inn eller registrer deg
 • Øverst på siden velg «Finn kurs» og velg E-læring
 • I søkefeltet «Søk etter studie sider» skriver du «Introduksjon» og trykk «Kjør»
 • Velg kurset som heter «Introduksjon for transportører»

Etter endt kurs, sender du mail med bekreftelse på at kurset er utført og bestått til: post@stavanger-taxi.no

 

Stavanger Taxi forventer at sjåføren gjør seg godt kjent med hvordan disse turene skal kjøres. 

Trenger du førstehjelpskurs?

Send påmelding til: post@stavanger-taxi.no
Før på: Navn, mobilnummer, sjåførnummer, løyvet du kjører for

 

For å kjøre Pasientreiser må alle:

 • Underskrive Transportøravtalen (hos sentralen)
 • Signere taushetserklæring og samtykkeerklæring (hos sentralen)
 • Ha godkjent førstehjelpskurs som ikke er eldre enn 3 år
 • Fullført og bestått e-læringskurs for transportører på pasientreiser.no