Pasientreiser

Pasientreiser

For å kjøre pasientreiser, må alle sjåfører først:

 • Underskrive Transportøravtalen for avtalekjøring
 • Signere taushetserklæring og samtykkeerklæring
 • Ha godkjent førstehjelpskurs som ikke er eldre enn 3 år
 • Årlig gjennomføre e-læringskurs for transportører på pasientreiser.no

 

Generell informasjon:

Tlf nr til sentralen for sjåfører: 51 90 90 35

Når skal du ringe sentralen?
* Hvis du gjør noe feil med taksameteret
               

Tlf nr til Pasientreiser: 05515 (tastevalg 8)

Når skal du ringe Pasientreiser?

* Hvis du krysser kommunegrensen, ring etter du har satt av kunden ved avleveringsadressen, dette for å sjekke om det evt er en retur
* Ved avvik på bestillingen, avvik kan være:

 • Bomtur (etter kl 16.00 må det ringes inn påfølgende dag)
 • Kunden leveres for sent
 • Passasjer sier at det er annen leveringsadresse
 • Hvis det må kjøres lengre

Returer: Du får betalt for hele turen når du har retur!

Nødrekvisisjon:
Husk å endre takst til Nissy
Turen registreres på konto 950000 (ikke som kontant tur)
Ring Pasientreiser innen 5 dager og få suti nummer
Leveres til sentralen eller sendes på e-post: kreditt@rogaland-taxi.no – emne Nissy eller PT

Fakturering av egenandel/nødrekvisisjon:
Registreres på konto 950000 (ikke som kontant tur)
Viktig å notere evt referanse (avdeling, etasje, navn etc) og sykehjemmet
Leveres til sentralen eller sendes på e-post: kreditt@rogaland-taxi.no – emne Nissy eller PT

Pre-booking:
Viktig å planlegge turene som pre-bookes
Ikke pre-book mer enn du klarer å kjøre
Ikke pre-book turer for tett opp mot hverandre, viktig at pasient kommer frem til behandlingssted i tide.

Trenger du førstehjelpskurs?
Send påmelding til: post@stavanger-taxi.no
Før på: Navn, mobilnummer, sjåførnummer, løyvet du kjører for

E-læringskurs:

 • Gå til pasientreiser.no
 • Velg e-læringskurs under Transportører
 • Trykk på «gjennomfør e-læringskurs»
 • Logg inn eller registrer deg
 • Velg kurset som heter «Introduksjon for transportører»

Etter endt kurs, sender du mail med bekreftelse på at kurset er utført og bestått til: post@stavanger-taxi.no

Stavanger Taxi forventer at sjåføren gjør seg godt kjent med hvordan disse turene skal kjøres.