Informasjon om sjåførkurs

Før du kan gå på kurs hos oss, må du ha fullført og bestått kartbokprøve og kjentmannsprøve hos Taxiskolen. Deretter kan du melde deg på opptaksprøve hos Stavanger Taxi. Opptaksprøve og kurs avholdes i lokalene til Stavanger Taxi i Geitastova 14

Krav til nye sjåfører:

-Bestått og fullført kjenntmannsprøve og kartbokprøve (dette kan tas hos Taxiskolen)
-Gyldig kjøreseddel

-Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig

-God vandel

-Som taxisjåfør må du også være ekstra behjelpelig for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger assistanse

-Vi forventer at du er serviceinnstilt og tilbyr uoppfordret å hjelpe kunder som skal inn/ut av drosjen med bagasjen

-Du må ha god lokalkunnskap om vårt kjøredistrikt og være en trygg og sikker sjåfør.

Opptaksprøve

Mandag 26.oktober klokken 10.00

Før du kan melde deg på kurs hos Stavanger Taxi, må du fullføre og bestå en opptaksprøve.

Prøven er skriftlig og vi forventer god lokalkunnskap om blant annet områder, bydeler, bedrifter, skoler, idrettsanlegg, institusjoner, kultur og offentlige bygg.
Du må i tillegg beherske norsk godt muntlig og skriftlig.
Etter bestått opptaksprøve kan du melde deg på sjåførkurs.

Vi krever minimum 6 personer påmeldt for å holde opptaksprøven.

Pris kr 300,-

Hvis prøven må tas for 2.gang koster den kr 400,- og for tredje gang koster prøven kr 500,-

 

Sjåførkurs

Etter bestått opptaksprøve kan du melde deg på sjåførkurs.

Dato kommer
Vi krever minimum 6 personer påmeldt for å holde kurs.

Pris kr 2400,-

Informasjon om kurset:
Alle kurskvelder må være fullførte for å kunne ta avsluttende prøve.
Kurset går over 2 uker, mandag til torsdag fra klokken 17.00-20.00
Det er viktig å møte presis til alle kvelder, oppmøte i Geitastova 14 er senest klokken 16.50.

Innhold og opplæring i kurset:

Service
Kjennskap til vårt kjøreområde
Takstameteropplæring
HMS
Kjøring med kursbil
Førstehjelpskurs