Kategorier

Vogner Sjåfører
A Barnepute K Servicehund
B 2 Barneputer L Hjelpes til/fra bilen
C Babysete 0-18 kg M
D Rullator N
E Stasjonsvogn O Guide
F Barnesete 9-25 kg P Pakkekjøring
G Rullestol Q Kan ta med dyr
H Flytaxi R
I Firehjulstrekk S Skolebarn
J Avtalekjøring T Fast kjøring
1 Høy innstiging U Ansatt buss
2 Nullutslipp V Nissy
3 Lav innstig W Nissy Sandnes
4 Alenebil X Nissy Sola
5 Stavanger Taxi Y Adgang havn
6 Nissy Z Suti rettelse