Kategorier

Vogner Sjåfører
A Barnepute K Engelsk
B 2 Barneputer L Tysk
C Babysete 0-18 kg M Fransk
D Avtalekj Sola Taxi N
E Stasjonsvogn O Guide
F Barnesete 9-25 kg P Pakkekj Hjelp TTS
G Rullestol Q Kan ta med hund
H Avtalekj Ålgård/Gjes R
I Hund i tjeneste S Kontraktskjøring
J Avtalekjøring STS T Fast kjøring
  1 U Ansatt buss
  2 Miljøbil V  Nissy
  3 Liten bil W
  4 Alenebil X
  5 Allergi Y
  6 Nissy Z