Kategorier

Vogner Sjåfører
A Barnepute K Servicehund
B 2 Barneputer L Hjelpes til/fra bilen
C Babysete 0-18 kg M
D Rullator N
E Stasjonsvogn O Guide
F Barnesete 9-25 kg P Pakkekjøring
G Rullestol Q Kan ta med dyr
H Flytaxi R
I Firehjulstrekk S Skolebarn
J Avtalekjøring T Fast kjøring
  1  Høy innstiging U Ansatt buss
  2 Miljøbil V  Nissy
  3 Lav innstig W
  4 Alenebil X  Nissy tur Sola Taxi
  5 Allergi Y  Adgang havn
  6 Nissy Z  Suti rettelse