Priser Stavanger Taxi

Våre priser

Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid.

Prisen består av:

Startpris + Hvor langt du kjører + Hvor lang tid du kjører + evt faste tillegg

Det kan komme tillegg i pris på:

  • Kveld, helger og høytider
  • Flere passasjerer når det krever større bil
  • Spesialbil
  • Flyplassavgift kr 11,-

 

Lurer du på prisen?

Prøv vår priskalkulator! Skriver du inn til- og fra-adresse i bestillingsvinduet og klikker på «Taxi nå», kan du få beregnet omtrentlig pris på din tur. Vær oppmerksom på at dette er kun et estimat, og at faktisk pris kan avvike noe fra den oppgitte prisen.