Vil du bli sjåfør i Stavanger Taxi?

Neste kurs starter mandag 7.februar

Påmelding til kurs åpner onsdag 19.januar – påmelding vil da gjøres herifra.

Hvordan bli sjåfør i Stavanger Taxi?

For å bli sjåfør i Stavanger Taxi, må du gjennomføre og bestå vårt sjåførkurs. Kurset varer i 2 uker og går på ettermiddag/kveld mandag til torsdag.
Under kurset vil du få opplæring om konsernet Stavanger Taxi, kundebehandling, kjennskap til kjøreområdet vårt, taksameter, HMS, førstehjelp og praktisk kjøring med kursbil.

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve med to deler: en kjenntmans del og en taxifaglig del.
Begge deler må bestås for å få sjåførkort hos Stavanger Taxi.

 

Hvilke krav stiller Stavange Taxi til deg som ønsker å bli sjåfør?

  • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket
  • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
  • Du må være ekstra behjelpelig for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger assistanse
  • Vi forventer at du er serviceinnstilt og tilbyr uoppfordret å hjelpe kunder som skal inn/ut av drosjen med bagasje
  • Du må ha god lokalkunnskap om vår kjøredistrikt og være en trygg og sikker sjåfør
  • Du må fullføre og bestå sjåførkurs hos Stavanger Taxi

 

Offentlige krav

I tillegg til vår opplæring må du også inneha kjøreseddel for persontransport mot vederlag. For å kunne søke om kjøreseddel må man:

  1. Bestå en teoretisk og en praktisk prøve hos Statens Vegvesen eller inneha gyldig YSK for persontransport
  2. Tilfredsstille helsekravene for kjøreseddel
  3. Tilfredsstille vandelskravene for å kunne drive med persontransport
  4. Være fylt 20 år og hatt førerkort sammenhengende i to år